Bestuurszaken

Met de voorgenomen benoeming van Louis Theunissen als nieuwe penningmeester zijn alle vacatures in ons bestuur nu ingevuld; in de Algemene Ledenvergadering van maart 2020 zal dit verder bekrachtigd worden. Onze vertrekkende penningmeester Hélène Troisfontaine heeft haar zaken overgedragen en zal verder actief blijven als vrijwilliger. Volgend jaar ontstaat er een nieuwe vacature als Jo Buckinx zich niet meer herkiesbaar zal stellen. Hiervoor zijn wij nu al de zoektocht begonnen. Wij zoeken bij voorkeur een vrouwelijk bestuurslid - tussen al die mannen wel nodig - die zaken als PR, website e.d. gaat beheren. Als u iemand weet ....... 

Naast het bestuur werken wij met diverse commissies, zoals de jeugdcommissie en de commissie ledenwerving waarin allerlei zaken worden voorbereid. Ook hiervoor zijn nieuwe leden altijd welkom.

Terug naar overzicht

Bekijk ook

Website laten maken door Modual.