Bestuurszaken

De eerder naar 20 oktober uitgestelde Algemene Ledenvergadering gaat door maar wordt verschoven naar 21 oktober!

Door de verder aangescherpte maatregelen zijn wij genoodzaakt zowel datum als plaats van de vergadering nog te wijzigen. De ALV vindt nu plaats op woensdag 21 oktober om 19.30 uur in zaal Cascade te Vilt.

Met de Benoeming van Louis Theunissen als nieuwe penningmeester zijn alle vacatures in ons bestuur nu ingevuld; in de (als gevolg van het coronavirus) later in het jaar te houden Algemene Ledenvergadering zal dit verder bekrachtigd worden. Onze vertrekkende penningmeester Hélène Troisfontaine heeft haar zaken overgedragen en zal verder actief blijven als vrijwilliger. Daarnaast is er een nieuwe vacature ontstaan doordat Jo Buckinx zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld. Hiervoor is de zoektocht begonnen. Wij zoeken bij voorkeur een vrouwelijk bestuurslid - tussen al die mannen wel nodig - die zaken als PR, website e.d. gaat beheren. Als u iemand weet ....... 

Naast het bestuur werken wij met diverse commissies, zoals de jeugdcommissie en de commissie ledenwerving waarin allerlei zaken worden voorbereid. Ook hiervoor zijn nieuwe leden altijd welkom.

Terug naar overzicht

Bekijk ook

Website laten maken door Modual.