Vereniging

Sinds 1956 timmert Wandelvereniging Vilt aan de (wandel)weg door jaarlijks 3 grote wandeltochten te organiseren en mee te helpen bij de Heuvelland4daagse. Vanaf 2021 komt daar weer - zoals vroeger - de eigen Avond4daagse bij. Daarbij worden wij geholpen door vele vrijwilligers (momenteel ca 85), waarvan de meesten ook lid van de vereniging zijn.

Op 12 maart 2019 zijn er diverse wijzigingen in het bestuur doorgevoerd. Harry van de Beek werd benoemd als nieuwe voorzitter en Jean Ramakers trad toe in het bestuur als nieuwe secretaris. Later in dat jaar trad Louis Theunissen toe als nieuwe penningmeester. In 2020 is een nieuwe vacature ontstaan door het vertrek van bestuurslid Jo Buckinx.

WV Vilt heeft momenteel ongeveer 190 leden; om de vereniging nog sterker te maken willen wij dit aantal graag omhoog brengen. Met name actieve wandelaars en jeugd zijn daarbij extra welkom. Voor dit laatste wordt momenteel een speciale jeugdafdeling opgestart.

Bestuur:

Met bovenstaande benoemingen zijn alle belangrijke functies in ons bestuur nu ingevuld; voor de opvolging van Jo Buckinx zijn wij nog zoekende. Wij zoeken bij voorkeur een vrouwelijk bestuurslid - tussen al die mannen wel nodig - die zaken als PR, website e.d. gaat beheren. Als u iemand weet .......

Naast het bestuur werken wij met diverse commissies, zoals de jeugdcommissie en de commissie ledenwerving, waarin allerlei zaken worden voorbereid. Ook hiervoor zijn nieuwe leden altijd welkom.

vOOR MEER INFORMATIE NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.