Vereniging

Sinds 1956 timmert Wandelvereniging Vilt aan de (wandel)weg door jaarlijks 3 grote wandeltochten te organiseren en mee te helpen bij de Heuvelland4daagse en de ODS-tocht. Daarbij worden wij geholpen door vele vrijwilligers (momenteel ca 85), waarvan de meesten ook lid van de vereniging zijn.

Op 12 maart 2019 zijn er diverse wijzigingen in het bestuur doorgevoerd. Harry van de Beek werd benoemd als nieuwe voorzitter en Jean Ramakers trad toe in het bestuur als nieuwe secretaris. De functie penningmeester is sinds kort ook ingevuld door ons nieuwe aspirant-bestuurslid Louis Theunissen; hij zal officieel worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2020. In 2020 ontstaat een nieuwe vacature door het vertrek van bestuurslid Jo Buckinx.

WV Vilt heeft momenteel ongeveer 140 leden; om de vereniging nog sterker te maken willen wij dit aantal graag omhoog brengen. Met name actieve wandelaars en jeugd zijn daarbij extra welkom.

Bestuur:

Met de voorgenomen benoeming van Louis Theunissen als nieuwe penningmeester zijn alle vacatures in ons bestuur nu ingevuld; in de Algemene Ledenvergadering van maart 2020 zal dit verder bekrachtigd worden. Onze vertrekkende penningmeester Hélène Troisfontaine heeft haar zaken overgedragen en zal verder actief blijven als vrijwilliger. Volgend jaar ontstaat er een nieuwe vacature als Jo Buckinx zich niet meer herkiesbaar zal stellen. Hiervoor zijn wij nu al de zoektocht begonnen. Wij zoeken bij voorkeur een vrouwelijk bestuurslid - tussen al die mannen wel nodig - die zaken als PR, website e.d. gaat beheren. Als u iemand weet .......

Naast het bestuur werken wij met diverse commissies, zoals de jeugdcommissie en de commissie ledenwerving, waarin allerlei zaken worden voorbereid. Ook hiervoor zijn nieuwe leden altijd welkom.

vOOR MEER INFORMATIE NEEM GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.